Wijzig
lettergrootte

- +

Er bestaan 3 sub-categorieën in 'Nuttige informatie'

Hulp voor kinderen bij leren en gedrag

 
 

Help mijn kind!

Als het met uw kind niet lekker gaat dan gaat het vaak ook niet lekker met vader en/of moeder.
Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel?
Het is goed om dit met de huisarts te bespreken.
En overweeg ook om uit te zoeken wat het bureau voor pedagogische- en/of emotionele begeleiding kan betekenen voor u en uw kind.


http://www.het-antwoord.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

Jeugdcoaching in de ZUIDWESTHOEK van FRIESLAND

Met behulp van Honderd Talen bied ik coaching en/of therapie aan kinderen of jongeren die niet lekker in hun vel zitten en hier graag iets aan willen doen. Ouders worden hierbij intensief betrokken. Heeft u of heb je nog vragen na het bekijken van deze website, neem dan gerust contact met mij op.

http://www.honderdtalen.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

kindertherapie in Amsterdam

Soms komt een kind in zijn leven iets tegen waar hij of zij zelf niet uitkomt. Dat kan iets groots zijn, maar ook iets heel kleins. Iets dat hem in de weg staat om helemaal zichzelf te zijn, zich fijn te voelen of zichzelf verder te kunnen ontwikkelen.

http://www.kindertherapie-eikenplein.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

Levensloop downsyndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo

http://www.downsyndroom.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 13-12-2015

 
  

Naar boven

 
 

Molenaarskinderfonds heeft korte lijnen tussen donateurs en targets

Op deze website kunt u lezen over onze projecten en over het Molenaars Kinderfonds zelf.

http://www.molenaarskinderfonds.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 25-09-2013

 
  

Naar boven

 
 

neurologische aandoeningen bij kinderen

Kinderneurologe Jolanda Schieving heeft een website gemaakt met uitgebreide helder verwoorde informatie over kinderneurologische aandoeningen

http://www.kinderneurologie.eu/

Voor het laatst bijgewerkt 15-10-2008

 
  

Naar boven

 
 

ontwikkelingsachterstand van het kind

Heeft jouw kind een ontwikkelingsachterstand zonder diagnose of een ontwikkelingsachterstand door een stofwisselingsziekte? Dan willen we graag jouw kennis en ervaringen gebruiken. Waarom? Omdat we de diagnose van kinderen met een onbegrepen ontwikkelingsachterstand willen verbeteren. En, omdat we het inzicht in het natuurlijk beloop van zeldzame stofwisselingsziekten willen verbeteren.

http://www.ontwikkelingsachterstand.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 24-10-2014

 
  

Naar boven

 
 

poepproblemen bij kinderen

Poepproblemen zijn shit! Superpoeper© is een therapeutische computerinterventie om kinderen met een poepprobleem ondersteuning te bieden.

https://www.facebook.com/Superpoeper

Voor het laatst bijgewerkt 24-10-2014

 
  

Naar boven

 
 

Praktijk voor begeleiding van kinderen met leerproblemen

Orthopedagoge Bernadette Verhagen heeft haar website gelanceerd

 

http://www.rtpraktijkbuitenrust.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 03-01-2012

 
  

Naar boven

 
 

rechtenorganisatie voor kinderen ECPAT

Kinderrechten respecteren; dat klinkt vanzelfsprekend in Nederland maar dat is het nog niet. Ook in Nederland worden regelmatig de rechten van kinderen geschonden. Defence for ChildrenĖECPAT is een rechtenorganisatie voor kinderen die individuele rechtshulp biedt. De basis van het werk in Nederland is de Kinderrechtenhelpdesk. Daar komen aanvragen voor hulp binnen van kinderen, ouders en professionals zoals advocaten. Elke aanvraag vraagt om maatwerk. Defence for Children biedt informatie, advie

http://www.ecpat.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

vaccinaties voor kinderen

Het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) laat ouders en kinderen op een speelse manier informern over het Rijksvaccinatieprogramma

U en jij vinden informatie over virussen, bacterieen, vaccins en ziekten waartegen geprikt wordt.Je kan er materiaal vinden voor werkstukken of spreekbeurten.

 

http://www.kinderprik.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 30-01-2008

 
  

Naar boven

Landelijk

 
 

alcohol minderen met speciale app

Mensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcohol drinken kunnen daarvoor de app Maxx gebruiken

Deze app is ontwikkeld door het Trimbos instituut 

https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/nieuwe-app-maxx-motiveert-mensen-minder-alcohol-te-drinken

Voor het laatst bijgewerkt 02-12-2018

 
  

Naar boven

 
 

Alles over huidaandoeningen bij kinderen

http://www.huidhuis.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

borstkanker

Op deze site is sinds januari 2010 informatie te vinden over de kwaliteit van door ziekenhuizen geboden zorg betreffende borstkanker

http://www.borstkanker.nl/index.php?p=7355

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Centrum sexueel geweld voor acute slachtoffers

bel 0800 0188
http://www.centrumseksueelgeweld.nl/

http://www.centrumseksueelgeweld.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 02-12-2018

 
  

Naar boven

 
 

crossculturele vragenlijst van de WHO

De kwaliteit van leven (Quality of Living) is in kaart te brengen met de door de WHO ontwikkelde vragenlijsten. er bestaat een 100vragenlijst
de QOL-100
en een verkorte versie de WHOQOL-bref (26 vragen)
zie hieronder de link naar de korte lijst

http://www.ildcare.nl/Downloads/forms/whoqolbref.pdf

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

Cyber poli: Stel je vraag aan een deskundige

De CyberPoli is bedoeld voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Ook hun ouders zijn van harte welkom. Alle informatie, het forum en de mogelijkheid tot het stellen van vragen zijn bedoeld voor jongeren.

Wij verzoeken volwassenen om zich alleen te registreren als zij als (groot)ouder, voogd of professional (bijvoorbeeld arts, docent, voorlichter) met kinderen met een chronische ziekte te maken hebben.

https://www.cyberpoli.nl/vraag/stellen

Voor het laatst bijgewerkt 13-12-2015

 
  

Naar boven

 
 

Dementie vraagt slimme oplossingen

Gedrags- en stemmingsontregelingen bij dementerende patiŽnten zijn op te vangen met psychosociale interventies.

Hoogleraar Rose-Marie Dröes heeft de effectiefste methoden geïnventariseerd."Maar het zijn geen wondermiddelen"uitgebreid artikel in het Medisch Contact  van 16 november 2012

http://www.vumc.nl/afdelingen/informatiedesk-dementiezorg/pwd_thuis/

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

Dementie zorg

Door gebruik te maken van de nieuwste inzichten zijn nog veel verbeteringen in de dagelijkse dementiezorg realiseerbaar. Zowel thuis als in zorginstellingen. Hopelijk kan deze website hierbij als inspiratiebron functioneren voor zowel familieleden als professionele zorgverleners.

http://www.moderne-dementiezorg.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

diabetesverenigings site

http://www.dvn.nl/home

Voor het laatst bijgewerkt 18-04-2012

 
  

Naar boven

 
 

Diagnostisch Centrum Amsterdam

Diagnostisch Centrum Amsterdam (DCA) is een onafhankelijk medisch diagnostisch centrum in hartje Amsterdam. Het biedt een compleet pakket hoogwaardige medisch-diagnostische onderzoeken binnen 24 uur na aanvraag. Dus geen wachtlijsten. Alle informatie vindt u op hun website.

http://www.diagnostischcentrum.com

Voor het laatst bijgewerkt 06-08-2005

 
  

Naar boven

 
 

Dokterdokter.nl

Praktische informatie over veelvoorkomende ziekten en klachten. De informatie die u hier vindt is samengesteld door een team van huisartsen en medisch specialisten.

https://www.dokterdokter.nl

Voor het laatst bijgewerkt 06-08-2005

 
  

Naar boven

 
 

donor worden of juist niet?

donor worden of juist niet? 20 november 2007 is er weer een landelijke aktie om meer bekendheid te geven aan het tekort aan donoren veelal door onwetendheid. In de praktijk blijkt dat de nabestaanden de wens van de overledene niet wisten en er niet klaar voor waren om akkoord te gaan met de wens van de overledene. Een orgaandonatie gaat om die reden nogal eens niet door.
Daarom een dringende oproep:
Bespreek wat uw wens is met de mensen die het meest dichtbij u staan.
bijgevoegde site geef

 

http://www.donorregister.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 02-09-2008

 
  

Naar boven

 
 

drugsverslaafdenzorg

op christelijke leest geschoeide opvang voor drugsverslaafden

http://www.hetpassion.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

ťťn site voor alle hulp

deze site is bedoeld voor mensen met een beperking als gevolg van een handicap,ziekte of ouderdom. Ze kunnen er informatie vinden over belangrijke voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid, op het gebied van wonen,werken,lopen,vervoer,opleiding,huishouden,gezinsleven,vrijetijdsbesteding en inkomen. En belangrijker misschien: u kan via deze website met ťťn formulier meer voorzieningen tegelijkertijd aanvragen bij organisaties als het CIZ en het UWV,of een gesprek aanvragen met uw gemeente ov

https://www.regelhulp.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Eerste hulp

een mooie site van de spoedeisende eerste hulp waarbij je na je bezoek aan de eerste hulp nog antwoorden kan vinden ter verduidelijking.

https://sehzorg.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 02-12-2018

 
  

Naar boven

 
 

Erfelijke en aangeboren aandoeningen

Doel van de NVK is het bevorderen van de kwaliteit van de zorg voor zieke en gezonde kinderen van geboorte tot volwassenheid (18 jaar). Dit betekent:
bevorderen van gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren;
verbeteren van de kwaliteit van de zorg;
bevorderen van de ontwikkeling van richtlijnen, protocollen en indicatoren voor de kindergeneeskundige zorg in de Nederlandse praktijk;
bevorderen van goede scholing voor kinderartsen;
bevorderen van goede na- en bijscholing van kinderartse

http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Lijst/tabid/1601/articleType/CategoryView/categoryId/61/Erfelijke-en-aangeboren-aandoeningen.aspx

Voor het laatst bijgewerkt 13-12-2015

 
  

Naar boven

 
 

erfelijke- en aangeboren aandoeningen

Ingewikkelde onderwerpen als erfelijk- en aangeboren aandoeningen worden op deze site in zowel beeld als woord uitgelegd

http://www.erfelijkheidinbeeld.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Ervaringen van kinderen met suikerziekte

Kinderen met suikerziekte weten vaak veel meer dan gedacht wordt door met name de volwassen wereld inclusief de artsen.

Drs. Christine Dedding heeft onderzoek gedaan onder kinderen met diabetes mellitus en presenteerde op het landelijk huisartsencongres 2008 de volgende resulaten: 


Het belang van het onderkennen van de behoeften van chronisch zieke kinderen en


de erkenning van hun eigen expertise (=kennis)  


De vraag is niet of kind participatie (= het erbij betrekken)  van belang is, maar hoe het is te realiseren.


Deze kinderen bedachten zelf  om een film een boek en een website te maken

http://www.meetweetspuitvreet.hyves.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 11-03-2009

 
  

Naar boven

 
 

ervaringen van ouders met zorgintensieve kinderen

Veronique Werz, moeder van een meervoudig gehandicapte zoon heeft een kwartaaltijdschrift opgericht Lotje & Co. Het blad focust vooral op wat je nog wel allemaal als gezin kan doen.

http://www.lotjeenco.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 25-09-2013

 
  

Naar boven

 
 

gezondheidsvaardigheden

Deze website biedt praktische materialen over gezondheidsvaardigheden die u, als professional in de gezondheidsbevordering en zorg, kunt gebruiken in uw communicatie met mensen met lage gezondheidsvaardigheden.

http://www.gezondheidsvaardigheden.nl/tips-tools/

Voor het laatst bijgewerkt 26-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

Hospital anxiety en depression scale

dit is een observatieschaal om symptomen angst en depressie of somberheid vast te stellen

http://www.amphia.nl/Patienten/AfdelingenEnSpecialismen/hoofdpijncentrum/Documents/HADS-vragenlijst.pdf

Voor het laatst bijgewerkt 17-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

huidige inzicht over de wilsverklaring voor euthanasie

Hoe stel ik een wilsverklaring op?
In een wilsverklaring legt u wensen vast voor uw medische behandeling of levenseinde. Bijvoorbeeld over reanimeren. Een wilsverklaring is voor situaties waarin u niet meer over dit soort beslissingen kunt praten met de arts. U kunt zelf een wilsverklaring opstellen of u kunt een standaard wilsverklaring gebruiken. Bespreek uw wilsverklaring altijd met uw (huis)arts. Het is ook belangrijk om uw naaste familie op de hoogte te stellen van uw wensen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen

Voor het laatst bijgewerkt 17-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

inloophuizen voor mensen met kanker

Psycho-oncologische zorg richt zich op de kwaliteit van leven en niet op het medische aspect van kanker. Deze zorg is beschikbaar voor iedereen die is geconfronteerd met kanker, ongeacht de prognose of de tijd die sinds de diagnose is verstreken. Door heel Nederland kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht in inloophuizen en psycho-oncologische centra.

http://www.ipso.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 24-10-2014

 
  

Naar boven

 
 

KEAC

Een betrekkelijk nieuwe stroming in de medische gezondheidszorg is de klinische ecologie. Er bestaat een centrum klinisch ecologisch allergie centrum in Nedreland
die zoekt naar omgevings-oorzaken van ziektes bij mensen

http://www.keac.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 15-07-2010

 
  

Naar boven

 
 

kinderen van zieke ouders

Circa een kwart van de jongeren groeit op in een gezin met een ouder of broer/zus die chronisch ziek of gehandicapt is of psychiatrische problemen (inclusief verslaving) heeft.

Deze kinderen worden ook wel jonge mantelzorgers genoemd. Zij zorgen voor hun naaste door:
praktische of emotionele steun te geven en/of
maken zich zorgen over de zorgsituatie en/of
komen daardoor zelf zorg tekort

http://www.mezzo.nl/jonge_mantelzorgers

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

Koffie en gezondheid

Het voorlichtingsbureau voor Koffie en Gezondheid
heeft een leesbare brochure uitgegeven over de effecten van koffie
op gezondheid. Nadelige invloed valt mee met koffie.
u kan een brochure aanvragen via 070 3365163
Hun site helpt u ook op weg

http://www.koffieengezondheid.nl/content/

Voor het laatst bijgewerkt 15-07-2010

 
  

Naar boven

 
 

laagdrempelige wetenschappelijke informatie over suikerziekte

Het Diabetes Fonds heeft samen met de uitgevers van Elsevier en Springer
een site gebouwd waarop toegankelijke samenvattingen zijn te vinden van wetenschappelijke onderzoeken over diabetes mellitus

http://www.leesbaaronderzoek.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Last van game verslaving,? opgebrand gevoel? rouw? check je situatie

Via de geestelijke gezondheidszorg wordt de Mirro test om line aangeboden
om inzicht te krijgen hoe het met u is gesteld
de eerste testen zijn al in de lucht over game verslaving, over rouw
en over een opgebrand gevoel

http://www.mirro.nl/consumenten

Voor het laatst bijgewerkt 17-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

Levensloop downsyndroom

De Stichting Downsyndroom (SDS) werd in maart 1988 opgericht op initiatief van een aantal ouders met jonge kinderen met die conditie. Zij wilden daarmee de leemte in de informatievoorziening over het syndroom en alles wat daarmee samenhangt opvullen. De SDS stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo

http://www.downsyndroom.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 13-12-2015

 
  

Naar boven

 
 

lijst van voorlichtingsfolders van de vrouwenartsen

De Nederlandse vereniging van vrouwenartsen : van Gynaecologie en Obstetrie
De NVOG
heeft op haar site een aantal voorlichtingsbrochures voor de mensen gemaakt

http://www.nvog.nl/voorlichting/PatiŽntenvoorlichting++en+-verenigingen/default.aspx

Voor het laatst bijgewerkt 25-09-2013

 
  

Naar boven

 
 

maagdenvlies

Heel veel vrouwen bloeden niet bij hun ontmaagding
zie de begeleidende website die uitleg geeft over dit maatschappelijke dilemma.

http://mytheontkracht.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

meldcode

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

Voor het laatst bijgewerkt 20-03-2013

 
  

Naar boven

 
 

Melden bijwerkingen

PatiŽnten kunnen nu zelf bijwerkingen van medicijnen melden. Het gaat dan om bijwerkingen die niet op de bijsluiter staan.

 

http://www.lareb.nl

Voor het laatst bijgewerkt 27-06-2007

 
  

Naar boven

 
 

Mijn zorgnet

Als patiŽnt bouwt u hier uw eigen zorgnet, een beveiligde ontmoetingsplek waar het draait om uw gezondheid. Hier kunt u uw medische gegevens opslaan en beheren en u bepaalt u zelf met wie u deze informatie deelt. Ook kunt u zich aansluiten bij groepen, waaronder diverse digitale poliís of praktijken, die voor u belangrijk zijn. Als zorgverlener kunt u binnen MijnZorgnet een digitale poli of praktijk starten. Dit zijn besloten groepen voor uw patiŽnten en uw team. Daarnaast kunt u zich aansluiten

https://www.mijnzorgnet.nl/welkom/

Voor het laatst bijgewerkt 25-09-2013

 
  

Naar boven

 
 

MRSA

De meticilline resistente stafylococcus aureus oftewel de MRSA is een huidbacterie die niet meer gevoelig is voor een bacteriedodende middel penicilline (gezinslid van de familie antibiotica). Krijgt u ermee te maken dan zal u vragen kunnen hebben waarvan de antwoorden te vinden zijn op gelinkte website

http://www.mrsa-net.nl/nl/

Voor het laatst bijgewerkt 11-03-2009

 
  

Naar boven

 
 

NODO procedure

Per 1 oktober 2012 wordt na een onverwacht en onverklaard overlijden van een minderjarige geen verklaring van natuurlijk overlijden meer afgegeven. Eerst moet een forensisch arts een neutraal, niet-justitieel onderzoek naar de doodsoorzaak doen. Dit is geregeld in de procedure ĎNader Onderzoek Doods Oorzaak bij minderjarigení (NODO). Deze procedure is bedoeld om de doodsoorzaak te achterhalen bij onverklaard en onverwacht overlijden van minderjarigen. Het onderzoek van de forensisch arts moet in


http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Themadossier-Levenseinde/NODO.htm

Voor het laatst bijgewerkt 20-03-2013

 
  

Naar boven

 
 

onbedoeld zwanger

Een speciale landelijke site voor mensen die onbedoeld zwanger zijn geworden

http://www.siriz.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers

Er is een landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligerszorg

http://www.mezzo.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 03-01-2012

 
  

Naar boven

 
 

ongeletterdheid herkennen

Wie niet kan lezen en schrijven, leeft ongezonder en komt dus sneller bij de dokter terecht. En die geeft weer informatie mee waar de laaggeletterde weinig mee kan. Aan artsen de taak om analfabetisme te herkennen.

http://www.uaanzet.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 03-01-2012

 
  

Naar boven

 
 

ontwikkelingsachterstand van het kind

Heeft jouw kind een ontwikkelingsachterstand zonder diagnose of een ontwikkelingsachterstand door een stofwisselingsziekte? Dan willen we graag jouw kennis en ervaringen gebruiken. Waarom? Omdat we de diagnose van kinderen met een onbegrepen ontwikkelingsachterstand willen verbeteren. En, omdat we het inzicht in het natuurlijk beloop van zeldzame stofwisselingsziekten willen verbeteren.

http://www.ontwikkelingsachterstand.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 24-10-2014

 
  

Naar boven

 
 

Onvrijwillige zorg....vraag en antwoord

Informatie over dwang in de zorg, gezien vanuit cliŽnten, directbetrokkenen en professionals. Met vragen uit de praktijk, rechten & plichten van alle betrokkenen en inspiratie voor betere oplossingen dan dwang.

http://www.dwangindezorg.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Overzicht van alle poliklinieken klinische genetica in Nederland

Klinische genetica is het vak dat zich bezighoudt met erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting. Het vak past daarbij kennis over erfelijke en aangeboren aandoeningen toe in de zorg voor individuele patiŽnten en families. Klinische genetica is een officieel erkend medisch specialisme in ons land. De specialist die het vak uitoefent wordt klinisch geneticus genoemd.
PatiŽnten en/of hun familieleden kunnen door hun huisarts of behandelaars voor erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting verwezen worde

http://www.vkgn.org/voorlichting/poliklinieken-klinische-genetica

Voor het laatst bijgewerkt 08-12-2013

 
  

Naar boven

 
 

Parkinson en parkinsonisme

Informatie voor patiŽnten met typische - dan wel atypische vormen van de ziekte van Parkinson. De site is ook geschikt als vraagbaak voor de mantelzorgers

http://www.parkinsonnet.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Parkinson site

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiŽnt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

http://www.parkinsonnet.nl/parkinson

Voor het laatst bijgewerkt 25-09-2013

 
  

Naar boven

 
 

Parkinson verenigings site

http://www.parkinson-vereniging.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

 
 

Perfecte moeders bestaan niet

Zwanger zijn en moeder worden. Dat zorgt voor een grote verandering in je leven. Een mooie verandering. En toch kun je het er ook heel moeilijk mee hebben en is de roze wolk soms ver te zoeken. Je kunt je eenzaam voelen als je denkt dat je de enige bent die moeite heeft om een nieuwe balans te vinden. Maar je bent zeker de enige niet! In het boek Perfecte moeders bestaan niet combineert VrouwenCoach en Verloskundige Diana Koster haar kennis met ontroerende praktijkverhalen, humor, positiviteit e

http://www.dianakoster.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

pure plantaardige olie

Het bedrijf Solar Oil Systems timmert al jaren aan de weg om het rijden op pure plantaardige olie tot een alom maatschappelijk gewaardeerde vorm van energiegebruik te krijgen.

 Olie van het Koolzaadgewas  is een uitstekende vorm van pure plantaardige olie.

-goed voor de motor, slijt veel minder

-geen uitstoot van roetdeeltjes in de lucht die je inademt en zodoende niet ziekmakend

-de boeren kunnen een gewaardeerd product verbouwen en een eerlijke prijs maken en een belangrijk deel van  ons Nederlandse landschap goed blijven beheren. Goed voor de boer, goed voor de Nederlander

-geen afhankelijkheid van de aardolieproducerende landen.

-goed voor de bouwgrond in de polders, de wortels van koolzaadgewas maken het land geschikt voor

aardappelteelt

-koolzaadgewas is uitstekend voor veevoer

Kortom een fantastisch product om zijn aandeel te hebben in de verzameling van alternatieve energiebronnen


http://www.solaroilsystems.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 31-01-2008

 
  

Naar boven

 
 

Q koorts

Er zijn momenteel vele vragen over de Q koorts
vooral veehouders hebben er mee te maken
U kunt op gelinkte site van de RIVM veel antwoorden vinden

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Q_koorts/FAQ_Q-koorts.jsp

Voor het laatst bijgewerkt 15-10-2008

 
  

Naar boven

 
 

rechtenorganisatie voor kinderen ECPAT

Kinderrechten respecteren; dat klinkt vanzelfsprekend in Nederland maar dat is het nog niet. Ook in Nederland worden regelmatig de rechten van kinderen geschonden. Defence for ChildrenĖECPAT is een rechtenorganisatie voor kinderen die individuele rechtshulp biedt. De basis van het werk in Nederland is de Kinderrechtenhelpdesk. Daar komen aanvragen voor hulp binnen van kinderen, ouders en professionals zoals advocaten. Elke aanvraag vraagt om maatwerk. Defence for Children biedt informatie, advie

http://www.ecpat.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

restaurant van harte

het initiatief restaurant van harte is bedoeld om eenzame mensen
de mogelijkheid te geven om goedkoop goed en gezellig te kunnen eten

http://www.restovanharte.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 30-12-2012

 
  

Naar boven

 
 

richtlijnen palliatieve zorg voor hulpverleners

richtlijnen geven zorgprofessionals houvast, naar deze gespecialiseerde zorg is geenkwestie van simpelweg de protocollen volgen

http://www.pallialine.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 17-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

site voor leven na kinderkanker

Steeds vaker genezen kinderen en volwassenen van kanker. Om dit te bereiken zijn soms intensieve behandelingen noodzakelijk. Het kan voorkomen dat door de kanker of door de behandeling gezondheidsproblemen ontstaan. Soms is dat al bij de diagnose duidelijk, bijvoorbeeld omdat er een amputatie heeft plaatsgevonden. Andere gezondheidsproblemen kunnen pas later ontstaan, dit kan zelfs na vele jaren zijn. Gelukkig krijgt niet iedereen hiermee te maken en zijn ex-patiŽnten soms net zo gezond als iede

https://applicaties.umcg.nl/tccweb/levennakinderkanker/FAQs.aspx

Voor het laatst bijgewerkt 25-09-2013

 
  

Naar boven

 
 

steun voor mh17-nabestaanden

Slachtofferhulp Nederland en Stichting Impact, kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen, een verwijscentrum opgericht voor nabestaanden van de vliegramp in Oekraine

hebben in opdracht van de overheid het digitale informatie en verwijscentrum Vliegramp Oekraine opgericht met informatie voor nabestaanden en  een besloten gedeelte waar zij contact kunnen leggen met elkaar en met de familierechercheurs van de politie

https://www.slachtofferhulp.nl/vliegrampoekraine

Voor het laatst bijgewerkt 17-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

Stichting vier het leven

Van een 70 jarige vriendin hoorde ik dat ze erg enthousiast was over de stichting vier het leven.
Ze kan nu met georganiseerd vervoer naar theater naar keuze

http://www.4hetleven.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 15-07-2010

 
  

Naar boven

 
 

tabak nee

2 amazone longartsen de Kanter en Dekker hebben 11 maart 2013 de strijd tegen de lobbyisten van de tabaks industrieen middels de tabaknee site gelanceerd

2 weken lang is er heftige polemiek geweest

kijk op item nieuws

hopelijk blijft het daar niet bij

http://www.tabaknee.nl/home

Voor het laatst bijgewerkt 13-03-2014

 
  

Naar boven

 
 

Tibetaanse vijf oefeningen

Maryse Moerel geeft op zeer sympathieke wijze uitleg over 5 Tibetaanse oefeningen
die goed zijn voor je lichaam geest en ziel

https://www.youtube.com/watch?v=lY2cJbvpYW8

Voor het laatst bijgewerkt 23-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

uitleg over erfelijke- en aangeboren aandoeningen

Al meer dan 150 filmpjes zijn verzameld om niet alleen in woord maar ook in beeld uit te leggen wat er bij erfelijke- en aangeboren aandoeningen
aan de hand is.

http://www.erfelijkheidinbeeld.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 23-06-2010

 
  

Naar boven

 
 

verkeersslachtoffers

Het nationaal platform personenschade heeft een voorlichtings site
voor verkeersslachtoffers opgezet zonder commercieel oogmerk

 

http://www.verkeersongeval.nl

Voor het laatst bijgewerkt 23-10-2005

 
  

Naar boven

 
 

voor partners van dementerende mensen

Wanneer bent u voor het laatst met vakantie geweest? U kunt met uw dementerende partner samen met vakantie waar vrijwilligers u bijstaan.
U kunt dan de teugels even wat laten vieren

http://www.hetvakantiebureau.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

Voor patiŽnten van huisartsen

Thuisarts.nl geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte:
ēbij vragen en klachten thuis;
ēvoor, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts.
Thuisarts.nl is samengesteld door huisartsen.

http://www.thuisarts.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 11-08-2012

 
  

Naar boven

 
 

werk en mantelzorg

een site met informatie over verschillende mogelijkheden en verlofregelingen

http://www.werkenmantelzorg.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 03-01-2012

 
  

Naar boven

 
 

Wie kan je bijstaan bij levensvragen? Niet gelovige en gelovige geestelijk begeleiders kan je op de website vinden

Een scheiding, ontslag, ongeluk of (dreigende) ziekte kan in één klap ons leven veranderen. Het roept ultieme waarom-vragen op rondom de zin en het doel van het leven, de eigen identiteit of het wereldbeeld. Soms gaan die vragen onder onze huid zitten en kunnen ze psychische of fysieke klachten versterken of veroorzaken. En dan gaan we naar de dokter..
In de palliatieve zorg is aandacht voor zingeving inmiddels gemeengoed geworden. Maar voor bovengenoemde begint dat nu op gang te komen.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tCy_GOz8LjDtq_zrdZj1vX2yDkE&ll=52.22393534588458%2C5.081215117773354&z=7

Voor het laatst bijgewerkt 17-06-2017

 
  

Naar boven

 
 

Zegelgezond

ZegelGezond helpt u bij het vinden van de beste publieksinformatie over ziekte en gezondheid op internet. Deze zoekmachine plaatst websites met de beste cijfers en grootste relevantie bovenaan.

http://www.zegelgezond.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 12-01-2013

 
  

Naar boven

 
 

Zorgt u voor een naaste met dementie?

Zorgt u voor een naaste met dementie?
Leven met dementie. Dat is ingrijpend voor alle betrokkenen. Zorgt u voor een familielid of bekende met dementie? DementieOnline biedt mantelzorgers informatie, tips, advies en een online cursus. Zodat u de zorg voor uw naaste langer kunt volhouden.

https://www.dementieonline.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 13-12-2015

 
  

Naar boven

 
 

zwangerwijzer

mocht u en/of uw partner een zwangerschapswens hebben en zijn er vragen over
ga dan naar de website om meer te weten

http://www.zwangerwijzer.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 04-06-2011

 
  

Naar boven

Onze regio

 
 

Cyber poli: Stel je vraag aan een deskundige

De CyberPoli is bedoeld voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Ook hun ouders zijn van harte welkom. Alle informatie, het forum en de mogelijkheid tot het stellen van vragen zijn bedoeld voor jongeren.

Wij verzoeken volwassenen om zich alleen te registreren als zij als (groot)ouder, voogd of professional (bijvoorbeeld arts, docent, voorlichter) met kinderen met een chronische ziekte te maken hebben.

https://www.cyberpoli.nl/vraag/stellen

Voor het laatst bijgewerkt 13-12-2015

 
  

Naar boven

 
 

Gemeente Graft-de Rijp

Informatie over de gemeente Graft-de Rijp.

http://www.graftderijp.nl

Voor het laatst bijgewerkt 11-03-2005

 
  

Naar boven

 
 

Hulp om met meer plezier naar je werk te gaan

Dorothť Pietersma kan helpen om met plezier aan de slag te blijven of werk te zoeken dat bij u past.
De minister van Onderwijs wil nu hogere taaleisen gaat stellen aan de leidsters van peuterspeelzalen.
In Nederland zijn 1,5 miljoen mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven. Op het werk betekent dit zoveel stress dat ze vaker verzuimen dan hun taalvaardiger collegaís. In tegenstelling tot wat veel mensen denken gaat het hier om autochtonen.

Een hoger taalniveau betekent minder ziekteverzuim en heldere communicatie. Mensen zijn bovendien in staat beter (verplichte) bedrijfstraining en scholing te volgen, waardoor men flexibeler inzetbaar wordt.

Belangstelling voor taaltraining op maat?  kijk dan op de vernieuwde website.

http://www.anagram-taaltraining.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 18-04-2012

 
  

Naar boven

 
 

mededeling voor oud-patienten

Voor degene die in de praktijk van mij hebben gezeten, kunt u hieronder de adressen vinden van m'n beide opvolgers.

 

Vanaf 1 juli 2007 ben ik niet meer uw eigen huisarts. Mijn praktijktelefoonnummer 0299671383 zal nog een paar maanden op de telefoonbeantwoorder staan en u doorverwijzen naar onderstaande dokters. Het spoednummer voor avond-nacht en weekenddienst blijft 0299684433. Het faxnummer gaat uit de lucht per 1juli. Het postadres Westeinde 42, 1483 EB De Rijp blijft nog tot 1 oktober 2007 bestaan.


Na het tijdperk van dokter America is nu ook het tijdperk van dokter Bart afgesloten op het Westeinde in de Rijp Wel ga ik nog waarnemen voor de huisartsen in de Rijp en omgeving de komende tijd.


U hebt inmiddels een brief van uw nieuwe huisarts gekregen:


Dokter P.Grootes heeft zijn praktijk op:


WOLLANDJE 3

1483 WG DE RIJP

0299-671355

SPOED 0299-675024


Dokter K.M. Walvis heeft haar praktijk op:


Sloep 3

1483 HA De Rijp

Telefoonnummer:0299-671004

Spoedtelefoonmmer: 0900-1515

Faxnummer: 0299-673876

Website: www.walvis.praktijkinfo.nl

Voor het laatst bijgewerkt 31-01-2008

 
  

Naar boven

 
 

Medisch Centrum Alkmaar

Hier vindt u alle informatie over het Medisch Centrum Alkmaar, inclusief alle telefoonnummers van afdelingen, poliklinieken en artsen.

http://www.mca.nl

Voor het laatst bijgewerkt 12-03-2005

 
  

Naar boven

 
 

Overweldigend

Beste mensen, Freeke en ik hebben genoten van de overweldigende belangstelling op de afscheidsreceptie die we afgelopen woensdag 4 juli hebben gegeven in de Grote Kerk van de Rijp

De vele warme reacties hebben ons erg goed gedaan.  Ik heb begrepen dat de mensen best wel lang stonden te wachten in de rij, (net als het wachten in de wachtkamer destijds)


Bij deze wil ik u bedanken voor het geduld wat u al die jaren hebt kunnen opbrengen  


Uw giften zullen in overleg met de stichting  Liliane Fonds besteed worden.

Namens Freeke en Bart       hartelijk dank voor de fijne tijd hier en voor de hartverwarmende reacties

http://www.lilianefonds.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 31-01-2008

 
  

Naar boven

 
 

Rijksvaccinatieprogramma

Een uitgebreid pakket met Nederlands en anderstalig voorlichtingsmateriaal over het rijksvaccinatieprogramma is te vinden op de website

Rode hond ,mazelen, difterie, tetanus(kaaklklem), polio(kinderverlamming), kinkhoest, hersenvliesontsteking, hepatitis B(geelzucht), de bof. Het zijn allemaal besmettelijke ziekten.

Door uw kinderen volgens het rijksvaccinatieprogramma te laten vaccineren vermindert u het risico bij uw kinderen om deze ziekten te krijgen.

http://rijksvaccinatieprogramma.nl

Voor het laatst bijgewerkt 25-02-2006

 
  

Naar boven

 
 

Westfries Gasthuis Hoorn

http://www.westfriesgasthuis.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 29-03-2005

 
  

Naar boven

 
 

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medsich Centrum in Zaandam. Alle informatie die u als bezoeker weten wilt.

http://www.zaansmedischcentrum.nl/

Voor het laatst bijgewerkt 24-01-2007

 
  

Naar boven

 
 

Ziekenhuizen

Algemene informatie over wat er gebeurt in een ziekenhuis. Wat kunt u verwachten als u opgenomen wordt of als u een onderzoek moet ondergaan?

http://www.ziekenhuis.nl

Voor het laatst bijgewerkt 24-01-2007

 
  

Naar boven